Wydawnictwo powstało w 2012 roku. Wydaje książki z zakresu prawa. Książki wydawane są odpłatnie na zlecenie autorów.