Informacje dla księgarń, hurtowni, organów administracji publicznej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń fundacji i innych instytucji:

Nasze książki można nabyć składając zamówienie na piśmie, e-mailem wydawnictwo.prawnicze@onet.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer +48 695 016 551

 

Ceny książek:

R. Stec, M. Roliński, K. Młynkiewicz, J. Młynkiewicz, Ł. Ciołek: Łowiectwo i Prawo tom 1 - 60 zł

R. Stec: Straże Przyrodnicze w Polsce - 40 zł

I. Rosińska: Prawosławie. Uwarunkowania historyczne, prawne i organizacyjne działalności Kościoła prawosławnego w Polsce- 42 zł

J. Ciechanowicz-McLean: Prawo Ochrony Klimatu - 40 zł

W. Lis: Administracyjnoprawne uwarunkowania gospodarki łowieckiej - 50 zł

Nr kont bankowych:

PKO BP SA 9 Oddział Warszawa ul. Nowogrodzka 35/41:

71 1020 1097 0000 7602 0094 2326

PEKAO SA Warszawa: 02 1240 5989 1111 0010 6580 5588