Informacje dla księgarń, hurtowni, organów administracji publicznej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń fundacji i innych instytucji:

Nasze książki można nabyć składając zamówienie na piśmie, e-mailem wydawnictwo.prawnicze@onet.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer +48 695 016 551

 

Sprzedaż książki R.Stec, Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko naturalne, Dom Organizatora, Toruń 2019 prowadzi Powszechne Wydawnictwo Prawnicze. Cena książki ustalana jest indywidualnie.